Applied Thermal Engineering

Kolejna publikacja w ramach wspólnego projektu badawczego z Politechniką Wrocławską W związku z realizacją projektu badawczego z Politechniką Wrocławską POIR.04.01.04-00-0037/15 pt. Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM) ukazał się w jednym z najbardziej renomowanych czasopism na świecie Applied Thermal Engineering artykuł pt. Flower Shape Oscillating Heat Pipe – a novel type of oscillating heat pipe in a rotary system of coordinates –an experimental Investigation. Artykuł jest posumowaniem prac badawczych wykonanych w ramach tego projektu w których opracowaliśmy innowacyjny w skali świata dysolwer z miejscowym odbiorem ciepła.

Zachęcamy Państwa do lektury. Artykuł można za darmo przez 50 dni pobrać za pomocą poniższego linku.

https://authors.elsevier.com/a/1bYd-4r6Kv1YH7

"Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 580 576,40 zł

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)”, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu umieszczony poniżej zapytań ofertowych.

1/P/2018 - zapytanie_ofertowe_1_kadzie.pdf
1/P/2018 - zapytanie_ofertowe_1_kadzie_formularz.docx
1/P/2018 – wyniki postępowania.pdf

2/P/2018 - zapytanie_ofertowe_2_czesci.pdf
2/P/2018 - zapytanie_ofertowe_2_czesci_formularz.docx
2/P/2018 – wyniki postępowania.pdf

2/P/2019 - zapytanie_ofertowe_chiller.pdf
2/P/2019 - zapytanie_ofertowe_chiller_formularz.docx


„Opracowanie udoskonalonego urządzenia mieszającego ze zoptymalizowanym numerycznie układem mieszania oraz dyspersji”

Firma Globimix sp. z o.o. realizuje usługę pt. „Opracowanie udoskonalonego urządzenia mieszającego ze zoptymalizowanym numerycznie układem mieszania oraz dyspersji” (prace badawczo-rozwojowe),  zamawianą w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b. Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację".


 

Wynalazkiem z W9 interesują się zagraniczne firmy. Przyniósł też dwa patenty.

Naukowcy z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego zastosowali niewielkie pulsacyjne rurki ciepła i materiały zmiennofazowe do chłodzenia chemicznych substancji w procesie mieszania. Ich rozwiązanie – opracowane wspólnie z dolnośląską firmą globimiX – pozwala uniknąć przegrzania i ryzyka wybuchu. Przedsiębiorstwo ma już pierwszych zainteresowanych kupnem urządzenia z tym wynalazkiem.

Zobacz więcej...


miło nam poinformować, że nasza Firma znalazła się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbesa” 2020. „Diamenty Forbesa” to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość.

eingetragene Marken

OHIM EU:

Rospatent, Ukrpatent:

 OHIM, Ukrpatent:

globimix TM

Catalogues

Hier können Sie die aktuellen Kataloge herunterladen.

globimiX katalog Ircom katalog

 

 

Zum Seitenanfang